به گزارش خبرگزاری ایپنا ، بر این اساس هادی نوری، سمیه رحیمی قهدریجانی (اصفهان)، علی سینا منشاءزاده، سمیه عباسپور، زهرا نعمتی (کرمان)، رمضان بیابانی (مازندران)، فرزانه عسگری (آذربایجانشرقی)، راضیه شیرمحمدی، زهرا دلخوش (خراسانرضوی)، غلامرضا رحیمی(خوزستان)، اصغر زارعینژاد، پوریا جلالیپور، محمدرضا زندی، مجید کاکوش (تهران)، مریم یاورپور شهربابکی (یزد) در بخش بزرگسالان و محدثه کهنسال (تهران) در بخش جوانان، ۱۶ کماندار مدعو به این اردو هستند که از عصر امروز وارد محل برگزاری تمرینات می شوند.

مجید کهتری به عنوان سرمربی تیم ملی با همراهی جبرائیل عبادی و لیلا سخائی فر ( مربیان تیم ملی) و مهرداد غلامی (کمک مربی) برتمرینات ملی پوشان نظارت دارد و سعید اصغری گنجی نیز به عنوان مربی بدن ساز در کنار کمانداران خواهد بود. سرپرستی این اردو که از ۷ تا ۱۷ آبان ماه در مجموعه ورزشی کارخانه الیاف تهران برگزار خواهد شد، بر عهده ی مهسا محمدزاده است.