به گزارش خبرگزاری ایپنا وی با اعلام این خبر به روابط عمومی فدراسیون گفت: تیم ملی بانوان دو رویداد مهم را پیش رو دارد؛ مسابقات جهانی هلند و بازی های پاراآسیایی جاکارتا. از این رو می بایست روند آماده سازی ملی پوشان هر چه سریعتر آغاز می شد و بر این اساس اولین اردوی تیم ملی از ۲۱ آذر ماه برگزار می شود.

فریبا سلیمانی، سرمربی تیم والیبال نشسته بانوا

فریبا سلیمانی، سرمربی تیم والیبال نشسته بانوا

سلیمانی خاطر نشان کرد: برای این اردو از ۲۰ ورزشکار دعوت شده که این افراد از رقابت های قهرمانی کشوری که انتخابی تیم ملی هم بود برگزیده شدند. البته ذکر این نکته ضروری است که برای هیچ کدام از ورزشکاران حاشیه ی امنی وجود ندارد و باید همیشه در تلاش و تکاپو باشند و در هر اردو امکان ریزش و جابجایی وجود دارد. این مساله برای ایجاد نگرانی در ملی پوشان نیست و تنها باید توجه داشته باشند که همیشه در اوج آمادگی بدنی و تکنیکی باشند.

سرمربی تیم ملی بانوان افزود: برای اولین بار است که تیم بانوان ایران در مسابقات جهانی شرکت می کند و هدف اصلی ما حضوری موفق در بازهای پاراآسیایی جاکارتا و کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ است.

معصومه زارعیبراتی، ندا پنجهباشی، زهره هنرمند (خراسانرضوی)، زهرا دانایی (گلستان)، بتول جعفریان، فاطمه جهانی، بتول خلیلزاده(کرمان)، طیبه جعفری، نسرین فرهادی، کبری موسوی (چهارمحالوبختیاری)، مژگان سعیدی، معصومه شجراتی، فهیمه ندا (اصفهان)، زینب نوری (آذربایجانشرقی)، فرزانه حیدری (هرمزگان)، مهری فلاحی دریاکناری(گیلان)، سمیرا خالقی (زنجان)، ندا دور ریخته (آذربایجانغربی)، زهرا نجاتی عارف، لیلا قادری (همدان) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که از ۲۰ آذر ماه وارد کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین می شوند.

اردوی تیم ملی با سرمربی گری فریبا سلیمانی و همراهی مریم ایرانمنش، مربی تیم ملی و سمیرا محمدی، مربی بدن ساز برگزار می شود و طاهره صادقیان و پروانه باغبان نیز به عنوان مربیان مهمان در کنار تیم ملی حضور دارند.

سرپرستی این اردو که از ۲۱ تا ۲۸ آذر ماه برپاست بر عهده ی معصومه مهرورز است.