به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولین این همایش بهمن ماه سال جاری برگزار می شود و علاقه مندان تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

محورهای مورد نظر جهت ارائه مقالات به شرح زیر اعلام شده است:

 • تربیت بدنی و ورزش افراد با هوش میانه
 • مدیریت راهبردی در ورزش کودکان استثنایی
 • حیطه های چهارگانه ی ورزش ( آموزش، همگانی، قهرمانی و حرفه ای)
 • مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی
 • نقش و توسعه ورزش در درمدارس استثنایی و بهزیستی
 • نقش مشارکت خانواده ها در تامین و توسعه ورزش
 • رسانه های گروهی و توسعه ورزش
 • نقش خیرین و جامعه و سازمان های ذیربط و بخش خصوصی
 • نیازهای ویژه
 • توانبخشی ورزشی ( پروتکل بازتوانی و …)
 • حرکات اصلاحی ( ارزیابی، شروع، وسایل و ابزارها، تمرینات اصلاحی و …)
 • طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی
 • رشد و تکامل جسمانی و حرکتی
 • فقر حرکتی
 • روان شناسی ورزش کودکان استثنایی
 • یادگیری و کنترل حرکت
 • طراحی بازی های و فعالیت های ورزشی پیشنهادی
 • راهکارهای توسعه و اولویت بندی رشته های ورزشی همگانی، قهرمانی، پارالمپیکی
 • نقش اساتید و دانشجویان و مربیان در توسعه ورزش

علاقه مندان به ارسال مقاله در حوزه های یاد شده می بایست جهت تکمیل فرم ثبت نام و ارسال چکیده با آدرس ای میلIRI.Intellectualimpairment@gmail.com مکاتبه نمایند.

شرکت کنندگان در بخش ارسال مقالات می بایست به نکات زیر توجه کنند:

 • کلیه مقالات می بایست به شکل چکیده کوتاه فارسی تهیه شوند.
 • مقالات نباید در هیچ همایش علمی ارائه شده باشند.
 • مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می شوند.

     مشخصات تهیه چکیده کوتاه فارسی:

 •  حداکثر در ۲ صفحه A4 شامل، عنوان، اسامی و مشخصات نویسندگان (زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود)، موسسه ناظر، مقدمه (مبانی نظری و پیشینه)، روش شناسی تحقیق، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع.
 •  حداکثر یک شکل و یک جدول ارائه شود.
 •  با نرم افزار Word2007 با دو سانتیمتر حاشیه و یک سانتیمتر فاصله بین سطرها تایپ شود.
 • قلم تایپ برای عنوان مقاله؛ نازنین سیاه ۱۲، نام نویسندگان: نازنین سیاه ۱۱، آدرس: نازنین مورب ۱۰، متن: نازنین ۱۱ ساده انتخاب شود.

زمان برگزاری همایش: بهمن ماه ۱۳۹۶  آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۵/۱۰/۱۳۹۶ تاریخ اعلام نتایج: ۲۵/۱۰/۱۳۹۶

مکان دبیرخانه همایش: فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین  – انجمن ورزش های افراد با هوش میانه

 تلفن: ۸۲۱۸۷۲۳۰ و ۸۲۱۸۷۳۱۱