به گزارش خبرگزاری ایپنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولین ، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین که مقرر بود ساعت ۱۰ روز دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه برگزار شود، به ساعت ۱۴ در همان روز تغییر یافت.

در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین ۹ کاندیدا برای تصدی پست ریاست فدارسیون با هم رقابت می کنند.