به گزارش خبرگزاری ایپنا وی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون جانبازان و معلولین  افزود: تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان حضوری قدرتمند در مسابقات داشت و توانست با پیروزی های پیاپی به فینال راه پیداکند.

خاجی گفت:  با همراهی جمعی از کارکنان سفارت ایران در چین  وخانواده هایشان که مقیم پکن هستند، برنامه ریزی کردیم که برای تشویق و حمایت از ملی پوشان کشورمان در محل برگزاری فینال رقابت ها حضور یابیم و با تشویق های خود باعث دلگرمی نمایندگان کشورمان شویم.