به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، بازی های پارا آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ در رشته های دوومیدانی، وزنه‌برداری، تیراندازی، تیراندازی با کمان، جودو، شنا، دوچرخه سواری، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، گلبال، تنیس روی میز، شطرنج، بوچیا، بدمینتون، تنیس با ویلچر، شمشیربازی با ویلچر و بولینگ برگزار می شود که کاروان ایران در رشته های بدمینتون، تنیس با ویلچر، شمشیربازی با ویلچر و بولینگ (چمنی و ۱۰ پین) نماینده ای نخواهد داشت.

کاروان ایران در بخش معلولان در ۱۰ رشته دوومیدانی، وزنه برداری، تیراندازی، تیراندازی با کمان، شنا، دوچرخه سواری، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، تنیس روی میز و بوچیا اعزام خواهد شد و در بخش نابینایان ورزشکاران ۵ رشته دو و میدانی، شنا، گلبال، جودو و شطرنج در این بازی ها شرکت خواهد کرد.

معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک در خصوص رشته هایی که کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی شرکت خواهد کرد، گفت: سیاست کمیته ملی پارالمپیک بر اساس کسب مدال است چون کیفیت و کمیت ورزشکاران ایران در حدی است که می توانیم با انتخاب ورزشکاران شایسته تر کاروان باکیفیتی را به بازی های پارا آسیایی اعزام کنیم.

محمدرضا محمودخانی در خصوص اعزام نشدن ورزشکاران برخی رشته ها در بازی های پاراآسیایی اظهار داشت: در برخی رشته ها مثل تنیس با ویلچر، شمشیربازی با ویلچر و بدمینتون که از توسعه مطلوب در سطح قهرمانی برخوردار نیستند ترجیح دادیم ورزشکاری اعزام نکنیم. در رشته بوچیا به عنوان یکی از رشته هایی که ورزشکاران با معلولیت شدید حضور دارند نگاه حمایتی داریم و تلاش می کنیم تعدادی از ورزشکاران را به این بازی ها اعزام کنیم.