نماینده خراسان‌شمالی در مسابقات جانبازان و معلولین کشور خوش درخشید .

به گزارش خبرگزاری ایپنا، رقابت‌های دوچرخه سواری جانبازان و معلولین کشور در رشته تایم تریل بادرخشش نماینده استان به پایان رسید.

احمد حسن آبادی از خراسان‌شمالی در گروه c4  پس از نماینده تهران در جایگاه دوم کشور ایستاد.

گفتنی است حسن آبادی در سه هزار متر انفرادی نیز خوش درخشید و در سکوی دوم کشور ایستاد.

این مسابقات در پنج کلاس ورزشی در شیراز برگزار شد.