به گزارش خبرگزاری ایپنا علی کشفیا، رئیس انجمن تنیس باویلچر، گفت: برای شرکت در بازی های پاراآسیایی جاکارتا به معاونت فنی کمیته ملی پارالمپیک و ستاد بازی های پاراآسیایی جاکارتا برنامه داده ایم و منتظر پاسخ ایشان هستیم.

علی کشفیا افزود: دو اردوی آماده سازی تا پایان سال ۹۶ برای تیم ملی در نظر گرفته ایم که با حضور برترین های ایران تحت نظارت کادر فنی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور برترین های ایران در اردوی آمادگی اظهار داشت: برای شرکت در اردوهای آمادگی از برترین های مسابقات لیگ باشگاهی و قهرمانی کشور و همچنین مسابقات بین المللی تنیس که به میزبانی آذربایجان برگزار شد، دعوت خواهیم کرد.

رئیس انجمن تنیس باویلچر ادامه داد: بازی های پاراآسیایی جاکارتا به صورت تیمی برگزار می شود و باید سه نفر از برترین های ایران را انتخاب و برای شرکت در این مسابقات آماده کنیم. در بازی های پاراآسیایی از ترکیب تنیسورهای جوان و باتجربه بهره خواهیم گرفت.