به گزارش ایپنا از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، در این نشست سید عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی، بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون اسکی، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، بهروز برجسته معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک و برخی از مسئولین دو فدراسیون حضور داشتند.
رئیس انجمن اسکی جانبازان و معلولان پس از امضای این تفاهم نامه در خصوص مفاد آن گفت: خوشبختانه همکاری خوبی میان این دو فدراسیون وجود دارد و با امضای این تفاهم نامه این همکاری ها بیشتر نیز خواهد شد و به توسعه این رشته در بخش جانبازان و معلولان کمک بزرگی می کند.
عیسی ساوه شمشکی افزود: فدراسیون اسکی بر اساس این تفاهم نامه استفاده از پیست ها و زیر ساخت ها را برای استفاده ی تیم ملی اسکی جانبازان و معلولان و برگزاری اردوها و کلاس های مربیگری رایگان کرده و ورزشکاران، مربیان بخش جانبازان و معلولان که زیر نظر انجمن اسکی فعالیت می کنند، با کارت عضویتی که فدراسیون اسکی برای آنها صادر می کند، می توانند از امکانات پیست ها بدون هزینه استفاده کنند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین فدراسیون اسکی درخصوص برگزاری مسابقات داخلی، قهرمانی کشور و بین المللی نسبت به آماده سازی پیست ها اقدام می کند و کمیته ی جانبازان و معلولان در این فدراسیون فعال خواهد شد که مسئول این کمیته رئیس انجمن اسکی جانبازان و معلولان خواهد بود.
رئیس انجمن اسکی در ادامه گفت: فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان و کمیته ملی پارالمپیک نیز نسبت به تامین هزینه های مسابقات، کلاس های مربی گری و اردوهای تیم ملی و نیز اسکان ورزشکاران اقدام می کند و تقویم سالانه ی خود در این رشته را به تایید فدراسیون اسکی خواهد رساند.
وی افزود: همچنین فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان و کمیته ملی پارالمپیک در خصوص انتخاب اعضای تیم ملی نظر کارشناسی فدراسیون اسکی را اخذ خواهند کرد. درخصوص میزبانی مسابقات بین المللی در بخش جانبازان و معلولان، این مسابقات ابتدا می بایست در تقویم فدراسیون اسکی ثبت و پس از آن در تقویم فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی پارالمپیک به ثبت برسد.
ساوه شمشکی در پایان گفت: همان طور که اعلام شد، دی ماه میزبانی مسابقات بین المللی را برای اولین بار بر عهده گرفتیم و میزبان رئیس ورزش های زمستانی IPC و دو کلاس بند هستیم و امیدواریم این مسابقات نقطه ی شروع خوبی برای توسعه هرچه بیشتر این رشته و نیز پروش نیروهای جدید برای اعزام به مسابقات برون مرزی باشد.