به گزارش ایپنا درحالیکه روز گذشته رادیو ورزش یونان از احتمال بازگشت کریم انصاری‌فرد، مهاجم ایرانی المپیاکوس یونان به پانیونیوس در چند روز آینده خبر داده بود، لحظاتی پیش روزنامه گازتا اسپورت یونان این خبر قطعی دانست زیرا المپیاکوس با جانشین کریم نیز به توافق نهایی رسیده است.

روزنامه گازتا اسپورت یونان نوشت: کریم انصاری‌فرد، جایی در ترکیب بسنیک، سرمربی المپیاکوس ندارد و بازگشتش او به پانیونیوس با توافق نهایی اوزیچ جورجویچ، بازیکن پارتیزان بلگراد با المیپاکوس قطعی شده است.

انصاری‌فرد فصل گذشته با قراردادی ۳ و نیم ساله به المپیاکوس ملحق شد ولی در طی یک فصل، حضور ثابتی در ترکیب المپیاکوس نداشت و با آمدن بسنیک، سرمربی جدید دیگر جایی در لیست ۱۸ نفره نیز ندارد.