وضعیت استقلال بحرانی به نظر می رسد؛ هم تیمش و هم باشگاهش. اختلاف های مدیریتی بیداد می کند و ظاهرا مشکل به این سادگی حل نمی شود. محمدحسین قریب رئیس هیات مدیره باشگاه شدیدا از وضعیت موجود شاکی است. او با افتخار به مشکل خورده و می گوید چرا مدیرعامل اصلا از او حرف شنوی ندارد. شنیده می شود در جلسه امروز قریب قصد دارد با سلطانی فر بگوید استقلال یا جای اوست یا جای افتخاری!