به گزارش خبرگزاری ایپنا ، سیدرضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال در مصاحبه با سایت رسمی باشگاه خطاب به هواداران اعلام کرد: جلسه فوق العاده هیات مدیره باشگاه شنبه بعد از ظهر جهت رسیدگی به نتایج اخیر تیم استقلال و اتخاذ تصمیم مناسب، تشکیل و نتایج آن به آگاهی هواداران عزیز خواهد رسید. در شرایطی که تمامی اعضای هیات مدیره استقلال پس از باخت تلفن های خود را از دسترس خارج کردند، مدیرعامل استقلال در گفت و گو با سایت رسمی این باشگاه برای فروکش کردن خشم هواداران خبر برگزاری جلسه فوق العاده هیات مدیره را مطرح کرد.

جلسه ای که به نظر می رسد با توجه به سنگینی شکست استقلال و البته خشم هواداران این بار با مصوبه برکناری منصوریان به پایان برسد. هیات مدیره استقلال پیش از این دیدار پارس جم را آخرین فرصت منصوریان دانسته بودند؛ اما افتخاری در گفت و گوهای خود موضوع اولتمیاتوم را رد کرده بود؛ ولی برگزاری این جلسه نشان می دهد احتمال برکناری منصوریان از سرمربیگری استقلال قوت گرفته است و شاید این بار سه عضو بی طرف هیات مدیره سرنوشت منصوریان را مشخص کنند.