در نخستن روز از رقابت های جودوی دانشجویان «یونیورسیاد» و در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم، حمید سجادی فرد، نماینده کشورمان به مصاف آنتوان براچف از روسیه رفت.

وی در حالی که یک دقیقه و ۵۴ ثانیه به پایان مبارزه، ضربه فنی شد.

تیم جودو دانشجویان ایران در مسابقات ۲ نماینده دارد که شرکت کننده دیگر کشورمان فردا به میدان می رود.