به گزارش خبرگزاری ایپنا جواد محجوبپس از کش‌وقوس‌های فراوان به تیم ملی بازگشت و در سکوت کامل در حال تمرین با ملی پوشان جودو است. در این بین شایعاتی در خصوص عدم استقبال سرمربی تیم ملی جودو از بازگشت محجوب به تیم ملی مطرح شده بود که رئیس فدراسیون این موضوع را تکذیب کرد.

محمد درخشان  در خصوص بازگشت محجوب به تمرینات تیم ملی جودو گفت: او فرزند جودو است و از حضورش استقبال می کنم. نشستی داشتیم و همه در آن از حضور محجوب استقبال کردند و تلاش می‌کنیم تا او دوباره به بهترین شرایط برسد. محجوب مثل دیگر نفرات تمرینات خود را ادامه می دهد و اکنون نیز در حال انجام تمرینات است.او به خانه خودش بازگشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محمد منصوری با بازگشت محجوب مخالفتی داشته یا خیر، گفت: به هیچ وجه چنین چیزی نبوده و همانطور که گفتم همه در این نشست از بازگشت جواد به تیم ملی استقبال کردند.

رییس فدراسیون جودو در خصوص تغییر وزن محجوب اظهار داشت: محجوب باید مدتی تمریناتش را دنبال کند تا شرایط او را بسنجیم و احتمال اینکه او به سنگین وزن برود نیز وجود دارد