به گزارش خبرنگار ایپنا مستقر در ورزشگاه غدیر اهواز:
دیدار تیم های فولاد خوزستان و گسترش فولاد تبریز از هفته چهارم رقابت های لیگ برتر باشگاه های جمعه شب در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می شود.
از همان ابتدای بازی برخی از هواداران فولاد خوزستان با شعار علیه اژدری مدیرعامل فولاد خوزستان خواستار جدایی وی از این باشگاه شدند.
پیش از این نیز برخی از هواداران در بازی های گذشته علیه مدیرعامل
این باشگاه شعار داده بودند.
در ضم تیم فولاد خوزستان بایاد شهید بالا مقام شهید حججی وارید زمین ورزشگاه شدن