ّه گزارش ایپنا آذربایجان غربی:مسعود سلطانی فر در بازدید از ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری ارومیه گفت: وزارت ورزش و جوانان آماده است تمام بودجه مصوب امسال را برای اتمام این پروژه تخصیص دهد و برای واگذاری این ورزشگاه به شهرداری ارومیه برای انجام مراحل پایانی ساخت آن همکاری کند.
وی افزود: با توجه به نیاز ورزشگاه شهید باکری ارومیه به مبلغ ۱۲میلیارد تومانی برای اتمام، می توانیم در یک تعامل مشترک با شهرداری برای پایان ساخت این ورزشگاه صورت دهیم.
وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: با توجه به اینه شهرداری ارومیه متقاضی بهره برداری از این ورزشگاه است، شرایط را بصورت مکتوب به آنان اعلام خواهیم کرد تا برای انجام مراحل پایانی ساخت استادیوم صورت دهد.
وی اضافه کرد: با توجه به قوانین موجود می توانیم شهرداری بدون انجام تشریفات قانونی، این ورزشگاه را به مجموعه شهرداری ارومیه واگذار کنیم.