در حالیکه رقابتهای بسکتبال کاپ آسیا به مرحله نیمه پایانی خود رسیده است و تیم ملی بسکتبال ایران برای رسیدن به فینال رقابتها امشب کره جنوبی را پیش رو دارد بخش آمار مسابقات به انتشار آمار و ارقام بازیکنان تیم ها پرداخته است که بر اساس آن حامد حدادی با تاثیرگذاری ۲۳/۵در هر مسابقه (مجموع شاخص های پاس های منجر به گل ، ریباند یا جمع کردن توپ از حلقه و امتیازآوری ) در صدر موثرترین بازیکنان جام قرار گرفته است .

پس از حامد حدادی دیگر ملی پوش بسکتبال کشورمان محمد جمشیدی با تاثیرگذاری ۲۳/۳ در هر مسابقه در جایگاه دوم و کریک از استرالیا با تاثیرگذاری ۲۰/۵ در جایگاه سوم قرار گرفته است .