به گزارش ایپنا تنیس در بازی های داخل سالن آسیا علاوه بر بخش مردان، در بانوان هم نماینده خواهد داشت  و مهتا خانلو و شهرزاد بانی سعید تیم اعزامی ایران به بازی ها را تشکیل می دهند.

 با توجه به اینکه صدف صادق وزیری و غزل پاک باطن دو چهره شاخص تنیس بانوان ایران به دلیل تحصیل در آمریکا، امکان حضورشان در بازی ها وجود نداشت، از این رو مسابقه انتخابی بین خانلو، بانی سعید، سارا آزاد دوست  و کیمیا رحمانی برگزار شد که در نهایت خانلو و بانی سعید با کسب مقام اول  و دوم توانستند مسافر عشق آباد شوند.

 ایران دو نماینده هم در بخش مردان دارد که امیر والا معدنچی  و حمیدرضا نداف برای ایران رقابت خواهند کرد.