به گزارشخبرگزاری ایپنا و به نقل از  روابط عمومی هیئت سوارکاری استان خوزستان این مسابقات در سه رده مسیرپیمایی ،سوار آزاد،لباس سنتی برگزار میگردد .

تاریخ : آذر ۹۶
مکان: استان خوزستان شهرستان شوشتر

سومین دوره مسابقه کشوری ورزشی اسب عرب

سومین دوره مسابقه کشوری ورزشی اسب عرب

سومین دوره مسابقه کشوری ورزشی اسب عرب

سومین دوره مسابقه کشوری ورزشی اسب عرب