به گزارش ایپنا شنیده ها حاکی از آن است که حمید درخشان ادامه شرایط نامساعد در تیم داری را مهمترین دلیل استعفای خود عنوان کرده و با  توجه به اینکه هیچ تغییری در شرایط تیم به وجود نیامده و نه سرپرست و نه مدیرعامل در این تیم وجود خارجی ندارد و در این میان کسی پاسخگو نیست درخشان به این نتیجه رسید تا استعفا دهد.

نفتی ها از ۵ بازی ابتدای لیگ در حالی که در ۳ بازی خارج از خانه به میدان رفتند موفق شدند ۵ امتیاز به دست بیاورند اما نبود امکانات کافی و شرایط نامساعد باعث شد تا استعفای سرمربی این تیم اوضاع نفتی ها را بدتر گذشته کند.