ایپنا : حمید درخشان در مورد اینکه گفته می شود امروز با حضور در باشگاه نفت‌ تهران از سمت خود استعفا کرده است گفت:

من استعفا نکردم اما مالکان فعلی نفت می گویند چون وزارت نفت سند انتقال این تیم را امضا نمی کند آنها دیگر تمایلی به تیم داری ندارند و طبیعی است که در این شرایط ماندن من دیگر موضوعیتی پیدا نمی کند.

او ادامه داد:

قرار است مالکان جدیدی باشگاه را خریداری کنند که در این صورت من نمی توانم خودم را به آنها تحمیل کنم. طبیعی است که مالکان جدید قصد دارند مربی مورد نظر خودشان را انتخاب کنند.

سرمربی نفت‌ تهران در پاسخ به این سوال که آیا تمرینات این تیم برگزار می شود یا نه هم گفت:

اصلا دیگر تمرینی وجود نخواهد داشت و طبیعی است که در این شرایط دیگر من هم کاری در این باشگاه ندارم.

درخشان در پاسخ به این سوال که اگر مالک جدید قصد داشته باشد با او همکاری کند آیا می پذیرد یا نه هم گفت:

حتما می پذیرم چراکه برای این تیم زحمت کشیدم و هم اکنون وضعیت نفت‌تهران از نظر فنی خوب است اگر بخواهند با کمال میل کار می کنم.