به گزارش ایپنا اسامی نفرات دعوت شده به این مسابقات به شرح زیر میباشد:

دختران:
۱٫ ستاره مقامي از گتوند
۲٫ نازنين نظر زاده از گتوند
۳٫ آناهيتا طيبي از گتوند
۴٫ روشنك كاظمي نسب از اهواز
۵٫ ساناز شاهپري از ايذه
۶٫ آنيتا حبيبي

پسران:
۱٫ عبدالحميد عفري از اهواز
۲٫ علي حسن پور از گتوند
۳٫ مرتضي عباس پور از خرمشهر
۴٫ عليرضا محمدپور از خرمشهر
۵٫ مصطفي لجمير اورك از ايذه
۶٫ محمدرضا الياسي گماري از گتوند