به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، محمد ارزنده، پنجمین نماینده دوومیدانی
کشورمان در روز نخست مسابقات المپیک در پرش طول در گروه دوم به مصاف حریفان
خود رفت
.

ارزنده در پرش نخست خود رکورد ۷ متر و ۲۹ سانتی متر را ثبت کرد و پرش دوم
او ۷ متر و ۲۳ سانتی متر بود. او  در پرش سوم
خود هم  نتوانست رکوردی بهتر از  7 متر و ۳۱ سانتی متر را ثبت کند و بدین ترتیب ارزنده
در مجموع نتوانست مقامی بهتر از بیست و نهمی کسب کند
.

روز نخست مسابقات دوومیدانی المپیک ریو برای ایران در حالی به پایان رسید
که ملی پوشان کشورمان نتایج خوبی را کسب نکردند و پایین تر از حد انتظار ظاهر شدند
و حتی به رکوردهای خود هم نزدیک نشدند
.