عبدالرضا جوکار گفت: به دليل قانون کميته بين المللي پارالمپيک به مدت دوسال رقابت هاي پرتاب نيزه در کلاس F53 برگزار نشد. اين ماده رشته تخصصي من است و در بازي هاي پارالمپيک و مسابقات جهاني در اين ماده رقابت کرده ام.
وي افزود: شنيده ام در بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا ماده پرتاب نيزه کلاس F53 برگزار خواهد شد به همين دليل تمرينات بدنسازي و تکنيکي خود را براي حضور در اين مسابقات آغاز کرده ام.
ورزشکار پارا دو و ميداني ايران اظهار داشت: قصد دارم در مسابقات فزاع شرکت کرده و رکورد مورد نظرم را به ثبت برسانم در غير اين صورت در رقابت هاي قهرماني کشور شرکت مي کنم تا رکورد مورد نظر فدراسيون را به دست بياورم.
وي ادامه داد: تمريناتم را بدون مربي انجام مي دهم و اگرچه دو سال از ميادين ورزشي دور بوده ام، اما تلاش مي کنم رکوردهايي که در اوج دوران ورزشي خود ثبت مي کردم را به ثبت برسانم.
جوکار در پايان گفت: در بازي هاي پارالمپيک پکن رکورددار اين ماده شدم و اميدوارم در اين مسابقات هم رکورد خوبي را به ثبت برسانم تا به اردو دعوت شوم و در بازي هاي پاراآسيايي نيز رکورد خوبي به جاي بگذارم.