به گزارش خبرگزاری ایپنا در جریان برگزاری مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد، حسن تفتیان، با ثبت رکورد ۶٫۵۳ ثانیه به عنوان پنجمی جهان در ماده ۶۰ متر این دوره از رقابت ها دست یافت.

این افتخار بزرگ در حالی از سوی پسر تیزپای کشورمان به ارمغان آمد که جدال برترین و سریع ترین های دو و میدانی جهان در فینال ۶۰ متر دیدنی ترین رقابت را رقم زدند.

کریستین کلمن از آمریکا با ثبت زمان ۶٫۳۷ ثانیه ضمن کسب عنوان قهرمانی، رکورد مسابقات دو و میدانی داخل سالن جهان را به خود اختصاص داد.

بینگتین سو، دونده چینی با ثبت رکورد ۶٫۴۲ ثانیه رکورد ۶۰ متر داخل سالن آسیا را شکست و نایب قهرمان شد. رونی بیکر، دیگر دونده آمریکایی نیز با زمان ۶٫۴۴ ثانیه به عنوان سومی دست یافت.