حسین هاشمی، قهرمان سابق و پیشکسوت دوومیدانی دار فانی را وداع گفت.

هاشمی در  دوی ٤٠٠ متر ایران قهرمان ایران شده بود.