رقابتهای پرتاب دیسک در دسته B به پایان
رسید و محمود صمیمی موفق به حضور در فینال نشد
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، مسابقات پرتاب دیسک گروه B المپیک ریو به پایان رسید و محمود صمیمی با سه پرتاب
۵۶ و ۹۴ متر، ۵۵ و ۴۳ متر و ۵۶ و ۷ سانتی متر از صعود به مرحله بعدی رقابتهای پرتاب
دیسک بازماند
.