به گزارش خبرگزاری ایپنا دبیر فدراسیون نابینایان و کم بینایان‌اظهار کرد: اردوی متصل به اعزام تیم دوومیدانی با حضور ۱۴ نفر در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار می شود. این اردو با حضور مهرداد نجفی، ایمان طالبی رسا، محمدرضا اقبالی، سجاد خدایاری، مهدی سیاری، امیرحسین علیپور، علیرضا غوری، علی ملکی منصور، محمد مشهدیان خوزانی، مهرداد مرادی، عبدالکریم زیارت زاده، علیرضا ایزدی، هاجر صفرزاده و فاطمه صفاری و با سرمربیگری علی اصغر هادی زاده و مربیگری سهراب اسدی و هاشم حاصلی انجام می شود.

محسن جعفری درباره اردوی پایانی تیم گلبال جوانان اظهار داشت: اردوی این تیم با حضور محمد شاه محمدی، علی علی آبادی، مهدی عباسی، علی اصغر اکبری مقدم، ابراهیم جنگجو و علیرضا پورناظمیان و تحت نظر محمد کرم کولیوند، سرمربی و محمود یوسفیان، مربی تیم ملی انجام شود.

وی با اشاره به اردوی تیم گلبال بانوان گفت: اردوی متصل به اعزام تیم گلبال بانوان نیز با حضور فاطمه زهرا محمدی، کیانا کریمیان، زهره مطوری، زینب توکلی نیا، ریزان دژآهنگ و رعنا نیازی و با هدایت و سرمربیگری طیبه ملکی و مربیگری لیلا صفری برگزار خواهد شد.

دبیر فدراسیون نابینایان و کم بینایان افزود: تیم های جوانان برای شرکت در بازی های پاراآسیایی ۱۷ آذرماه به امارات اعزام می شوند و ۲۴ آذرماه به ایران برمی گردند.