به گزارش خبرگزاری ایپنا محمد وجدان زاده رکورددار سابق دوهای ۵ و ۱۰ هزار متر و مربی دو و میدانی درگفت و گو با رادیو گفت: متأسفانه در فدراسیون دو و میدانی ایران هنوز مربیان ما جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده اند، زیرا کلاس ها و اطلاعات علمی که در سطح دنیا مطرح است، هنوز برای مربیان ما ناشناخته و بیگانه است. مگر تعداد اندکی که خود در این راه قدم گذاشته اند.

او تصریح کرد: هر رئیس فدراسیونی که می آید وعده وعیدهایی می دهد. ما منکر زحمات کسی نیستیم و نمی گوییم کارشکنی کرده است اما شاخص ها و معیارهایی که باید برای مربیان وجود داشته باشد، هنوز در ایران جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.

وجدان زاده تصریح کرد: یک مربی اگر قرار باشد کار مربیگری انجام دهد، باید در اختیار فدراسیون باشد. زندگی این فرد باید تأمین شود. درصورتی که زندگی اش تأمین نشود، رفتار درستی نخواهد داشت.

رکورددار سابق دوهای ۵ و ۱۰ هزار متر به معضلاتی که باعث لطمه به دو و میدانی کشور می شود، اشاره کرد و گفت: ما مربیانی داریم که از طرف فدراسیون به کشورهای خارجی سفر کرده اند و اطلاعاتشان به روز شده است. فدراسیون باید برنامه ریزی داشته باشد که از وجود این افراد استفاده کند، اما متأسفانه می بینیم که چنین اتفاقی نمی افتد. نکته دیگر این است که برخی مربیان ما ادعاهایی بیش از آنچه که در توانشان است، دارند و همه این ها در مجموع باعث لطمه به ورزش کشور خواهد شد.