خبرگزاری ایپنا / طوسی گفت: مسابقات قهرمانی آسیا داخل سالن و بازی های آسیایی را در پیش رو داریم و امیدوارم بتوانیم به موفقیت برسیم.
وی افزود: امیدوارم فدراسیون دو و میدانی برنامه هایی برای بانوان داشته باشد و بداند ما همپا با آقایان افتخار آفرینی کرده ایم.
قهرمان دو و میدانی، تصریح کرد: در این فدراسیون رسیدگی به ورزشکاران رده سنی پایه بسیار خوب بوده اما تیم بانوان فراموش نشود.