به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی، جلسه هماهنگي روساي فدراسيونهای دو و میدانی كشورهاي اسلامي امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و مجید کیهانی رییس فدراسیون ایران نیز در این مراسم حضور داشت. پس از ساعت ها نشست در نهایت توافق نامه أوليه تشكيل كنفدراسيون دووميداني كشورهاي اسلامي به امضا روسای فدراسيونها رسید.

روسای فدراسیون های دو و میدانی ايران، تركيه، اذربايجان، عراق ، برونای و قبرس اضما کنندگان این توافق نامه بودند. در اين نشست در مورد چكونگی تشكيل كنفدراسيون دووميداني كشورهای اسلامی، ساختار پيشنهادی و محل استقرار اين كنفدراسيون بحث و تبادل نظر نظر شد که در نهایت توافق نامه أوليه به امضا رسيد.

مجید کیهانی به دعوت “فاتح چینتیمار” رییس فدراسیون دو و میدانی ترکیه امروز یکشنبه ۲۱ آبان مهمان افتخاری دو ماراتن استانبول خواهد بود. ضمن اینکه در پایان نشست چینتیمار با اهدای یادبود از حضور و نقطه نظرات رییس فدراسیون ایران نیز تقدیر کرد.