به گزارش خبرگزاری ایپنا هشتمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا (۲۰۱۸) از ۱۲ تا ۱۴ بهمن سال جاری در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شود.

مجید کیهانی رئیس فدراسیون دوومیدانی کشورمان به طور رسمی از سباستین کو رئیس فدراسیون جهانی دوومیدانی»،احمد دهلان و موریس نیکولاس رئیس و دبیرکل کنفدراسیون دو و میدانی آسیا دعوت کرده تا برای حضور در این مسابقات به کشورمان سفر کنند.

حضور این افراد در ایران تا حدودی قطعی به نظر می رسد و همچنین طبق برنامه ریزی های قرار است یک روز پیش از شروع رسمی بازی ها به کشورمان بیایند.