به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛ با تایید کمیته فنی فدراسیون، نمایندگان ایران برای کسب سهمیه رقابتهای جهانی، به مسابقات بین الملل داخل سالن استانبول ترکیه اعزام شدند.
دونده کشورمان برای کسب سهمیه مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان در ماده ۶۰ متر سرعت با حریفان روبرو می شود.
رقابتهای بین المللی دوومیدانی داخل سالن ترمیه ۲۹ و ۳۰ بهمن به در شهر استامبول برگزار خواهد.