تنهای بانوی دوومیدانی کار کاروان ایران در دور مقدماتی پرتاب وزنه از صعود
به فینال بازماند
.


به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، دور مقدماتی رقابتهای پرتاب وزنه بانوان در المپیک
ریو به پایان رسید و لیلا رجبی با پرتاب ۱۶ متر و ۳۴ سانتی متر در مکان شانزدهم ایستاد
و از صعود به فینال بازماند. از این گروه پرتابگران نیوزلندی و آمریکایی در مکانهای
اول تا سوم قرار گرفتند و به دور پایانی راه پیدا کردند.