به گزارش خبرگزاری ایپنا سریع ترین بانوی دونده کشور اظهار کرد: قبل از برگزاری مسابقات انتخابی بازی های آسیایی آسیب دیدم و به همین خاطر از مسابقه ای که داشتم راضی نیستم و رکورد اصلی من این نیست.

وی افزود: خوشحالم که توانستم به عنوان نفر اول مسابقات انتخابی دو و میدانی مسابقات آسیایی داخل سالن که ایران میزبان آن است انتخاب شوم و امیدوارم دیگر در خصوص حضور در مسابقات آسیایی مشکل نداشته باشیم.

این ملی پوش دو میدانی کشور ادامه داد: امروز قهرمانی من در این مسابقات با یک پا انجام گرفت. نمی توانستم بر روی پای راست خود فشار بیاورم چراکه ممکن بود همسترینگ من دچار مشکل جدی شود.

فصیحی تصریح کرد: همه کشورهای آسیایی که در آن رقیب دارم اعلام آمادگی کرده اند و من هم سعی می کنم که با تمرینات فشرده در اصفهان و ترمیم آسیب دیدگی بتوانم یکی از بهترین های آسیا باشم.