به گزارش خبرگزاری ایپنا حضور تیم دو و میدانی نابینایان و کم بینایان با ۱۰ نفر در بخش پسران و دو نفر در بخش دختران برای شرکت در بازی های پاراآسیایی جوانان قطعی و نهایی شده است.

مهرداد نجفی، ایمان طالبی(دونده همراه)، محمدرضا اقبالی، سجاد خدایاری(دونده همراه)، مهدی سیاری، امیرحسین علیپور، علیرضا غوری، علی ملکی منصور، محمد مشهدیا، مهرداد مرادی، عبدالکریم زیارت زاده، علیرضا ایزدی، هاجر صفرزاده و فاطمه صفاری، ۱۲ ورزشکار اعزامی به بازی های پاراآسیایی جوانان هستند که اعزامشان به این مسابقات قطعی شده و در مواد دوها، پرش ها و پرتاب ها رقابت خواهند کرد.

این ورزشکاران تمرینات آمادگی خود را به صورت غیر متمرکز و تحت نظر مربیان خود در شهرستان ها انجام می دهند و از ۱۹ آبان ماه به مدت یک هفته تمرینات متمرکز خود را در تهران انجام خواهند داد. اردوی دوم و متصل به اعزام این ملی پوشان نیز از ۱۰ تا ۱۷ آذرماه انجام خواهد شد.

علی اصغر هادی زاده، سرمربی، سهراب اسدی و هاشم حاصلی خان کهندانی، مربیان تیم اعزامی هستند.

بازی های پاراآسیایی جوانان از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه در دوبی برگزار می شود.