36-2

آذربایجان شرقی قهرمان دوچرخه‌سواری جانبازان و معلولان کشور شد