به گزارش خبرگزاری ایپنا ، مرحله نخست تور دوچرخه سواری سینکاراک اندونزی به مسافت ۱۰۷کیلومتر برگزار شد. در پایان این مرحله شهرداری تبریز توانست در رده بندی تیمی اول شود. محمد اسماعیل چایچی هم در رده بندی انفرادی با قرار گرفتن در رده چهارم بهترین نتیجه را به دست آورد.

پیراهن طلایی مرحله اول به رکابزن آلمانی رسید.

*نتایج مرحله اول:

رده بندی انفرادی :

۱-رابرت مولر از تیم embrace آلمان با زمان ۲ساعت و ۳۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۲-پیراپل از تیم تایلند با زمان مشابه ۲ساعت و ۳۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۳-جمال هیبا از تیم KFC اندونزی با اختلاف زمانی ۴ ثانیه نسبت به تیم اول

۴-محمد اسماعیل چایچی از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۹ثانیه نسبت به تیم اول

۵-قادر میزبانی از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۱۴ ثانیه نسبت به تیم اول

.

.

۱۷-خلیل خورشیدی از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۲ دقیقه نسبت به تیم اول

۴۲-میرصمد پورسیدی از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۲ دقیقه نسبت به تیم اول

۵۰-سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز با اختلاف زمانی ۲ دقیقه نسبت به تیم اول

رده بندی تیمی:

۱-شهرداری تبریز با زمان ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۲-تایلند با اختلاف زمانی ۱ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۳- embrace آلمان با اختلاف زمانی مشابه ۱ دقیقه و ۳۷ ثانیه