کیومرث هاشمی رئیس کمیته المپیک در سالن رقابتهای کشتی آزاد جهان در فرانسه حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در سالن رقابتهای کشتی آزاد جهان در شهر پاریس فرانسه، از نزدیک شاهد رقابتهای آزادکاران کشورمان در این مسابقات است.
نناد لالویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی نیز با حضور در جایگاه تماشاگران با کیومرث هاشمی دیدار کرد.