به گزارش ایپنا حسین رشیدی مدیر عامل باشگاه راه آهن با تایید این خبر افزود : دین محمدی گفنه است که دیگر نمیتوانم ادامه دهم و گویا در تصمیم مصمم است . قرار است امروز در این خصوص با او صحبت کنم .

دین محمدی نیز در این رابطه گفت :

استعفا دادم تا آبرویم را حفظ کنم چون در این مدت خیلی اذیت شدم و امکانات تیم را بسیار ضعیف دیدم.

وی ادامه داد : سال گذشته این تیم را خودم نگه داشتم و به لیگ پایین‌تر سقوط نکردیم ولی باید بپذیریم که هیچ امکاناتی وجود ندارد و ما مجبور بودیم در رباط کریم تمرین کنیم و فکر می‌کردم امسال شرایط بهتر می‌شود اما هرچه جلو رفتیم دیدم کار بدتر است و به خاطر آبرویم که زیر سوال نرود تصمیم به  استعفا گرفتم.

دین‌محمدی تاکید کرد: یک روز تیم ما ۱۰ نفره به زمین می‌رفت و روز دیگر تمرین نمی‌کردیم. می خواستم موفقیت پارسال خودم را خراب نکنم و به همین خاطر  امروز در کنار دیگر بازیکنان حضور پیدا کرده و با آنها خداحافظی کردم و تصمیم گرفتم که از تیم کنار بکشم.

تیم راه آهن بدون امتیاز و با تفلضل گل ۸- در قعر جدول جا دارد .