به گزارش خبرگزاری ایپنا در این لحظه (ساعت۱۳:۴۵ روز شنبه) پهلوان مرتضی قلندری بعد از ۲۹ ساعت شنای بی وقفه‌ از مرز ۵۰ کیلومتر شنای در استخر گذشت. وی همچنان در حال بهبود رکوردِ خارق العادهء خویش است.
مرتضی قلندری رکورد دار با اخلاق بهشهر این حرکت ورزشی خویش را با یاد شهدای غواص آغاز نموده و
از ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح جمعه با حضور مسئولین شهرستانی تن به آب سپرد و آن را تقدیم به شهدای غواص نمود
رکورد قبلی متعلق به یک جوان بیست و یک ساله ارومیه ای به زمان بیست و دو ساعت و طی مسافت سی و هست کیلومتر بوده .
منتظر آخرین اخبار از ثبت رکورد ایشان باشید.