ایپنا: سردار آزمون به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و سوریه انتخاب شد