به گزارش ایپنا امید عالی شاه که فصل گذشته به دلیل خدمت مقدس سربازی از حضور در تیم پرسپولیس جامانده بود و نتوانست در قهرمانی این تیم سهیم باشد، اینک در آستانه بازگشت به این تیم است .
شنیده ها حاکی از آن است که حضور این بازیکن در نیم فصل دوم قطعی است .
پرسپولیس تهران یکی از مدعیان قهرمانی این فصل است .