ایپنا: به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج سومین دوره مسابقات شطرنج بین المللی فتوای تاریخی امام خمینی (ره) جام آفتاب از تاریخ ۷/۶/۹۶ لغایت ۱۲/۶/۹۶ به میزبانی شهرستان خمین برگزار خواهد شد.