به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:سینا میرزا محمدی سرپرست خبرگزرای پانا استان آذربایجان غربی طی حکمی از سوی ولی حسینی رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان غربی به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی این هیئت منصوب شد.