وقوع آتش سوزی در ساختمان پلاسکو تهران و جانفشانی آتشنشانان قهرمان برای نجات گرفتارآمدگان در زبانه های آتش و متعاقب آن ریزش این ساختمان بلند مرتبه که به محبوس شدن شماری از عزیزان فداکار آتشنشان انجامید، دل همه مردم ایران از جمله خانواده بزرگ شطرنج را سخت به درد آورد. این فدراسیون وظیفه خود می داند ضمن ابراز تالم و تاثر شدید از این واقعه مراتب تسلیت و همدردی خود را به بازماندگان این حادثه اعلام نموده و بهترین سپاس ها را به فرزندان فداکار این سرزمین در خانواده آتشنشانی تقدیم کند.