به گزارش خبرگزاری ایپنا این اردو زیر نظر سر مربی تیم ملی نوجوانان استاد بزرگ و مربی ارشد فیده “مرتضی محجوب” و با تدریس مربیان فدراسیون جهانی شطرنج بر گزار خواهد شد.

ورود به اردو ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱ آذرماه می باشد.

نفرات دعوت شده به اردو

بخش دختران :

۱.”عسل ابراهیمی” قهرمان زیر ۸ سال کشور
۲.”زهرا حمدالهی” قهرمان ۱۰ سال کشور
۳.”هستی خسروی” نفر سوم جهان در رده سنی ۸ سال
۴.”سحر معصومی” قهرمان ۱۲ سال کشور
۵.”درسا ابری” قهرمان ۱۴ سال کشور
۶.”آنوشا مهدیان” قهرمان ۱۶ سال کشور
۷.”وصال حامدی نیا” قهرمان ۱۸ سال کشور

بخش پسران :

۱.”امیر حسام جلال وند” قهرمان ۸ سال کشور
۲.”رضا مهدوی” قهرمان ۱۰ سال کشور
۳.”بردیا دانشور” قهرمان ۱۲ سال کشور
۴.”ماهان رمضانی” قهرمان ۱۴ سال کشور
۵.”آرمان حاکمی” قهرمان ۱۶ سال کشور
۶.”آریا امیدی” قهرمان ۱۸ سال کشور

شایان ذکر است هزینه اسکان کلیه نفرات دعوت شده به عهده فدراسیون شطرنج است.