آخرین اردوی کیک بوکسینگ استان قبل از اعرام به کشور آذربایجان در بوکان برگزار شد
به گزارش ایپنا:بوکان، میزبان آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم منتخب کشور جهت شرکت در فستیوال جهانی هنرهای رزمی بود. هدف از برگزاری این اردوی دو روزه آمادگی هرچه بیشتر نماینده ایران جهت شرکت در فستیوال جهانی باکو ۲۰۱۶ عنوان شده است. این فستیوال از ۲۵ ‌ماه جاری به مدت یک هفته در کشور آذربایجان برگزار […]
به گزارش ایپنا:بوکان، میزبان آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم منتخب کشور جهت شرکت در فستیوال جهانی هنرهای رزمی بود. هدف از برگزاری این اردوی دو روزه آمادگی هرچه بیشتر نماینده ایران جهت شرکت در فستیوال جهانی باکو ۲۰۱۶ عنوان شده است. این فستیوال از ۲۵ ‌ماه جاری به مدت یک هفته در کشور آذربایجان برگزار می‌شود.