شنیده ها ...
تبلیغات

امیدوار حاتمی: از داوران بازی پیکان و بانک سرمایه راضی نیستم – ایسنا

امیدوار حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره شرایط و حواشی مربوط به بازی دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران در هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر والیبال گفت: متاسفانه در این هفته سیستم ویدئو چک خراب بود. فدراسیون این همه هزینه کرده و بهترین سیستم ویدئو چک با 18دوریبن را خریداری کرده است اما در یکی از مهم ترین بازی‌ها از این سیستم محروم بودیم. مسئول این سیستم متاسفانه نتوانست این سیستم را در زمان مناسب راه اندازی کند و در حساس‌ترین مسابقه ما را دچار مشکل کرد.
ناظر این بازی درباره اینکه آیا شاهمیری اعلام کرد که قضاوت بازی را ادامه نمی دهد گفت: او در ست پنجم این دیدار که برای قرعه کشی کنار زمین آمده بود، اعلام کرد با توجه به اینکه بازیکنان همکاری نمی کنند و باید بابت هر امتیاز توضیح بدهم بازی را ادامه نمی دهم. از این موضوع بسیار ناراحت بود.
حاتمی درباره اینکه آیا از قضاوت داوران این بازی رضایت دارد یا خیر، گفت: در کل اشکال‌ها زمانی شروع شد که ملاحظه کاری آغاز شد و جایی که احتیاج به دادن کارت وجود داشت داور این کار را انجام نداد. اگر جلوی رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد موضوع به این شدت ادامه پیدا نمی کرد. اگر برابر بی‌اخلاقی و رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد این طور نمی‌شد اما متاسفانه کوتاه آمدند. من مطلقا از قضاوت شاهمیری و کاویانی راضی نبودم، نه در امر قضاوت بلکه از نظر مدیریت. بازیکنان باید حد و حدود خود را بدانند و حدود خلاقی را رعایت کنند اما متاسفانه این موضوع وجود نداشت. شاهمیری در به کارگیری و دادن کارت هم تعلل کرد و به نظرم ضعف اجرای کنترل بازی توسط داور اول و دوم باعث شد مسائل شدت پیدا کند.
انتهای پیام

امیدوار حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره شرایط و حواشی مربوط به بازی دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران در هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر والیبال گفت: متاسفانه در این هفته سیستم ویدئو چک خراب بود. فدراسیون این همه هزینه کرده و بهترین سیستم ویدئو چک با ۱۸دوریبن را خریداری کرده است اما در یکی از مهم ترین بازی‌ها از این سیستم محروم بودیم. مسئول این سیستم متاسفانه نتوانست این سیستم را در زمان مناسب راه اندازی کند و در حساس‌ترین مسابقه ما را دچار مشکل کرد.
ناظر این بازی درباره اینکه آیا شاهمیری اعلام کرد که قضاوت بازی را ادامه نمی دهد گفت: او در ست پنجم این دیدار که برای قرعه کشی کنار زمین آمده بود، اعلام کرد با توجه به اینکه بازیکنان همکاری نمی کنند و باید بابت هر امتیاز توضیح بدهم بازی را ادامه نمی دهم. از این موضوع بسیار ناراحت بود.
حاتمی درباره اینکه آیا از قضاوت داوران این بازی رضایت دارد یا خیر، گفت: در کل اشکال‌ها زمانی شروع شد که ملاحظه کاری آغاز شد و جایی که احتیاج به دادن کارت وجود داشت داور این کار را انجام نداد. اگر جلوی رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد موضوع به این شدت ادامه پیدا نمی کرد. اگر برابر بی‌اخلاقی و رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد این طور نمی‌شد اما متاسفانه کوتاه آمدند. من مطلقا از قضاوت شاهمیری و کاویانی راضی نبودم، نه در امر قضاوت بلکه از نظر مدیریت. بازیکنان باید حد و حدود خود را بدانند و حدود خلاقی را رعایت کنند اما متاسفانه این موضوع وجود نداشت. شاهمیری در به کارگیری و دادن کارت هم تعلل کرد و به نظرم ضعف اجرای کنترل بازی توسط داور اول و دوم باعث شد مسائل شدت پیدا کند.
انتهای پیام

امیدوار حاتمی: از داوران بازی پیکان و بانک سرمایه راضی نیستم – ایسنا

امیدوار حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره شرایط و حواشی مربوط به بازی دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران در هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر والیبال گفت: متاسفانه در این هفته سیستم ویدئو چک خراب بود. فدراسیون این همه هزینه کرده و بهترین سیستم ویدئو چک با 18دوریبن را خریداری کرده است اما در یکی از مهم ترین بازی‌ها از این سیستم محروم بودیم. مسئول این سیستم متاسفانه نتوانست این سیستم را در زمان مناسب راه اندازی کند و در حساس‌ترین مسابقه ما را دچار مشکل کرد.
ناظر این بازی درباره اینکه آیا شاهمیری اعلام کرد که قضاوت بازی را ادامه نمی دهد گفت: او در ست پنجم این دیدار که برای قرعه کشی کنار زمین آمده بود، اعلام کرد با توجه به اینکه بازیکنان همکاری نمی کنند و باید بابت هر امتیاز توضیح بدهم بازی را ادامه نمی دهم. از این موضوع بسیار ناراحت بود.
حاتمی درباره اینکه آیا از قضاوت داوران این بازی رضایت دارد یا خیر، گفت: در کل اشکال‌ها زمانی شروع شد که ملاحظه کاری آغاز شد و جایی که احتیاج به دادن کارت وجود داشت داور این کار را انجام نداد. اگر جلوی رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد موضوع به این شدت ادامه پیدا نمی کرد. اگر برابر بی‌اخلاقی و رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد این طور نمی‌شد اما متاسفانه کوتاه آمدند. من مطلقا از قضاوت شاهمیری و کاویانی راضی نبودم، نه در امر قضاوت بلکه از نظر مدیریت. بازیکنان باید حد و حدود خود را بدانند و حدود خلاقی را رعایت کنند اما متاسفانه این موضوع وجود نداشت. شاهمیری در به کارگیری و دادن کارت هم تعلل کرد و به نظرم ضعف اجرای کنترل بازی توسط داور اول و دوم باعث شد مسائل شدت پیدا کند.
انتهای پیام

امیدوار حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره شرایط و حواشی مربوط به بازی دو تیم بانک سرمایه و پیکان تهران در هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر والیبال گفت: متاسفانه در این هفته سیستم ویدئو چک خراب بود. فدراسیون این همه هزینه کرده و بهترین سیستم ویدئو چک با ۱۸دوریبن را خریداری کرده است اما در یکی از مهم ترین بازی‌ها از این سیستم محروم بودیم. مسئول این سیستم متاسفانه نتوانست این سیستم را در زمان مناسب راه اندازی کند و در حساس‌ترین مسابقه ما را دچار مشکل کرد.
ناظر این بازی درباره اینکه آیا شاهمیری اعلام کرد که قضاوت بازی را ادامه نمی دهد گفت: او در ست پنجم این دیدار که برای قرعه کشی کنار زمین آمده بود، اعلام کرد با توجه به اینکه بازیکنان همکاری نمی کنند و باید بابت هر امتیاز توضیح بدهم بازی را ادامه نمی دهم. از این موضوع بسیار ناراحت بود.
حاتمی درباره اینکه آیا از قضاوت داوران این بازی رضایت دارد یا خیر، گفت: در کل اشکال‌ها زمانی شروع شد که ملاحظه کاری آغاز شد و جایی که احتیاج به دادن کارت وجود داشت داور این کار را انجام نداد. اگر جلوی رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد موضوع به این شدت ادامه پیدا نمی کرد. اگر برابر بی‌اخلاقی و رفتارهای نادرست بازیکنان گرفته می‌شد این طور نمی‌شد اما متاسفانه کوتاه آمدند. من مطلقا از قضاوت شاهمیری و کاویانی راضی نبودم، نه در امر قضاوت بلکه از نظر مدیریت. بازیکنان باید حد و حدود خود را بدانند و حدود خلاقی را رعایت کنند اما متاسفانه این موضوع وجود نداشت. شاهمیری در به کارگیری و دادن کارت هم تعلل کرد و به نظرم ضعف اجرای کنترل بازی توسط داور اول و دوم باعث شد مسائل شدت پیدا کند.
انتهای پیام