19-7

بازیکن سابق استقلال: فردوسی پور باعث شد فوتبال را کنار بگذارم / تازه متوجه حرف های قلعه نویی شدم